Ariel Kleszowski

Ariel Kleszowski

Student Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na co dzień mieszkający za granicą.