Patryk Drozd

Patryk Drozd

Student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Interesuje się piłką nożną, boksem i innymi sportami, ponadto także historią, wojskiem i polityką. Preferuje aktywny tryb życia i świeże powietrze. Patriota.