Piotr Naumiuk

Piotr Naumiuk

Etymologia prawicy

Według ogólnych założeń pojęcie „prawicy” wywodzi się z 2 połowy XVIII wieku, a dokładniej z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Mianem „prawicowców” określano wówczas przedstawicieli francuskiego duchowieństwa i szlachty, którzy w...

Strona 5 / 5 1 4 5