Wojciech Tokarski

Wojciech Tokarski

Autor Polityki Pro politykapro.com. Student zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się polityką i historią.

Krzyż patriotyzmu

Męczennicy patriotyzmu. Możliwe, że tak, nas patriotów, nazwą przyszłe pokolenia. Pokolenia, które będą nam wdzięczne za naszą walkę, za niezłomność. Za to, że nie daliśmy się oszukać republice okrągłego stołu....

Strona 6 / 6 1 5 6