Patronat medialny

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny wMeritum.pl oferuje:

 • Umieszczenie informacji w kalendarzu imprez www.wmeritum.pl;
 • Atrakcyjną prezentację informacji o imprezie na stronie głównej portalu w dziale „Pod patronatem”;
 • Możliwość dodatkowego umieszczania zawartości multimedialnych: zdjęć, grafik, plakatów;
 • Umieszczanie informacji i znaków firmowych sponsorów;
 • Dostęp do informacji o wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook, Twitter, G+;
 • Zamieszczenia linku do strony wydarzenia lub Organizatora;
 • Możliwość umieszczenia relacji z wydarzenia.

Patronat medialny wMeritum.pl oczekuje:

 • Zamieszczenia logo wMeritum.pl z dopiskiem Patronat Medialny na programie, plakatach, ulotkach, zaproszeniach i innych materiałach promujących wydarzenie;
 • Prezentacji wMeritum.pl, jako Patrona Medialnego podczas trwania wydarzenia;
 • Przyznania minimum dwóch akredytacji prasowych na wydarzenie dla dziennikarzy wMeritum.pl;
 • Rozwieszenie lub rozstawienie baneru lub logo wMeritum.pl w widocznym miejscu podczas wydarzenia;
 • Dostarczenia kompletu materiałów promujących wydarzenie z logo wMeritum.pl (plakatu, ulotek) drogą elektroniczną na adres: wmeritum@gmail.com.

Patronat medialny wMeritum.pl uwagi końcowe:

 • Szczegóły współpracy są omawiane każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru imprezy lub grupy docelowej przez kontakt mailowy: wmeritum@gmail.com
 • Redakcja portalu www.wmeritum.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów;
 • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych i finansowych;
 • Redakcja portalu www.wmeritum.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy;
 • Redakcja portalu www.wmeritum.pl zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do negatywnego rozpatrzenia formularza o patronat medialny bez podania przyczyny;
 • Redakcja portalu www.wmeritum.pl zastrzega w szczególnych przypadkach prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym.

PATRONAT DZIAŁU KULTURA

Dział Kultura wMeritum.pl oferuje:

 • Umieszczenie informacji o danym tytule muzycznym/książkowym/filmowym etc. na stronie www.wmeritum.pl w formie newsa;
 • Umieszczenie informacji o  nim na portalu społecznościowym facebook.pl;
 • Umieszczenia odnośnika (linku) do omawianego tytułu odsyłającego do strony wydawnictwa/wytwórni;
 • Możliwość umieszczenia wszelkich zawartości multimedialnych (zdjęć, plakatów, bannerów, filmów YT);
 • Zamieszczenie recenzji promującej dzieło (w zależności od potrzeb – może być to jedna lub więcej recenzji), a także – w terminach późniejszych niż data premiery – przypominającej o jej istnieniu na rynku wydawniczym;
 • Przeprowadzenie wywiadu, zamieszczenie obszerniejszego artykułu, a także wszelkie inne działania promocyjne, które będą leżały w naszych kompetencjach, i do których przeprowadzenia wyrażą chęć i zgodę obie strony;
 • Organizację konkursu na portalu wMeritum.pl promującego dany tytuł

Dział Kultura wMeritum.pl oczekuje:

 • Zamieszczenia logo wMeritum.pl z dopiskiem „Patronat Medialny” na promowanym dziele oraz na ulotkach, plakatach, zakładkach i innych materiałach reklamujących;
 • Dostarczenia kompletu materiałów potrzebnych do promocji z logo wMeritum.pl drogą elektroniczną na adres: wmeritum.plkultura@gmail.com
 • Dostarczenia egzemplarza recenzenckiego danego tytułu (w zależności od potrzeb – jeden lub więcej egzemplarzy) pod umówiony adres pocztowy;
 • Dostarczenia egzemplarzy danego tytułu do organizacji konkursu (w zależności od ustaleń: od jednego do pięciu);
 • Zaufania co do naszej kreatywności i charyzmy w planowaniu przebiegu takiego konkursu (tj. dowolności w sprawie ułożenia pytań konkursowych lub stworzenia zadania o innym charakterze, które pozwoli nam wyłonić zwycięzców).

Dział Kultura wMeritum.pl uwagi końcowe:

 • Kultura wMeritum.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnej odmowy współpracy nie zobowiązując się przy tym do wyjaśniania jej przyczyn;
 • Współpraca z obu stron jest dobrowolna a jej wdrożenie nie wiąże się z żadnymi skutkami finansowymi lub prawnym dla żadnej ze stron;
 • Redakcja działu Kultura portalu wMeritum.pl zastrzega sobie prawo (jeśli zajdzie taka potrzeba) do ingerencji w materiały prasowe nadesłane przez stronę, czyli np. skracania takiego materiału bądź ewentualnej redakcji;
 • Redakcja działu Kultura wMeritum.pl nie gwarantuje całkowitej bezkrytyczności w przypadku recenzji, pokłada jednak nadzieję w tym, że strona współpracująca doceni szczerość, rzetelność, erudycję i polot, którymi kieruje się zawsze nasza redakcja;
 • Każdego traktujemy wyjątkowo i indywidualnie dlatego każda oferta współpracy rozpatrywana jest w sposób autonomiczny i niezależny od innych;
 • Redakcja działu Kultura wMeritum.pl zastrzega sobie również – w sytuacjach rzadkich i szczególnych – prawo do cofnięcia decyzji o przyznanym patronacie kulturalnym – oczywiście z wystarczająco wczesnym poinformowaniem strony zainteresowanej o  tym fakcie.
Zostaw komentarz