Tag: Słowo obywatela vs. słowo policjanta? Koniec z tym! Chcemy kamer na mundurach policyjnych!