Rafał Surdacki

Rafał Surdacki

Redaktor naczelny portalu militarno-historycznego Nowa Strategia. Doktorant na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.

Wojna w Afganistanie

Operacja militarna w Afganistanie, zapoczątkowana w 2001 r., okazała się najtrudniejszym konfliktem zbrojnym XXI wieku oraz książkowym przykładem wojny asymetrycznej. Albowiem dzięki ogromnej przewadze technologicznej Zachodu, w ciągu kilkunastu dni...