Neofeudalizm kwitnie

W Polsce kwitnie osobliwa odmiana feudalizmu. Jest to feudalizm interpersonalny. Cechą gospodarki wolnorynkowej jest to, iż umożliwia jednostkom zakładanie prywatnych ...