Normalna Kultura

Normalna Kultura

użyteczność dziedzictwa | tożsamość wolności | realizm wielkości |

Normalna Kultura jako fundacja została ustanowiona w Lublinie w kwietniu 2013 roku . Wcześniej funkcjonowała w sieci jako Normalna Kultura. SamoOrganizacja Społeczna, firmująca m.in. Kalendarz wydarzeń społecznych Ściany Wschodniej i okolic. Obok działań bieżących staramy się patrzeć dalej – zakładamy mozolną pracę u podstaw, która przyniesie jednak solidne i trwałe skutki.

Strona 1 / 2 1 2