Koło Myśli Konserwatywno-Liberalnej

Koło Myśli Konserwatywno-Liberalnej

Nieformalna organizacja mająca na celu propagowanie idei konserwatywnego liberalizmu.

Marcin Chmielowski(Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości): „Jako „odpowiednie reformy” rozumiem takie, które uwalniałyby gospodarkę spod władzy urzędników”

Wywiad z Marcinem Chmielowskim; absolwentem politologii (Uniwersytet Jagielloński) i podyplomowych studiów z zakresu bankowości centralnej oraz polityki pieniężnej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Doktorantem z dziedziny nauk o polityce (Uniwersytet Pedagogiczny...