Tag: radykalizm

Neofeudalizm kwitnie

W Polsce kwitnie osobliwa odmiana feudalizmu. Jest to feudalizm interpersonalny. Cechą gospodarki wolnorynkowej jest to, iż umożliwia jednostkom zakładanie prywatnych ...

Licytacja na radykalizm

Powszechnie wiadomo, że nastroje społeczne co do zasady radykalizują się w obliczu pogłębiającego się kryzysu skutkującego obniżeniem stopy życiowej zwykłego ...